Privacybeleid

Dit is Bosnië (onderdeel van Korjenic Services), gevestigd aan Zijpendaal 50 7544 NR Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Dit is Bosnië
Zijpendaal 50
7544 NR Enschede
Tel. +31 (0)6 31 95 13 58

www.ditisbosnie.nl

KVK: 60445181
BTW: NL002329728B41

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren jouw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Dit is Bosnië met jouw persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondrecht slagen

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij je de betrokken partij bent, of om op jouw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt? 

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van orders/bestellingen.
 • Contact omtrent lopende order/bestelling.
 • Om goederen en diensten af te leveren.
 • Het afhandeling van de betalingen/facturatie.
 • Informeren over wijzigingen van onze producten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame.
 • Tevens analyseren wij het gedrag van onze websitebezoekers t.b.v. het verbeteren van onze website en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Wij verwerken de volgende gegevens

Dit is Bosnië gaat uiterst zorgvuldig met jouw gegevens om en zal deze niet aan derden verkopen. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren. Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Firma naam
 • Straatnaam + nr.
 • Postcode + Plaats
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening.

Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Dit is Bosnië op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Dit is Bosnië bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals Mailchimp, hostingpartij en IT- beheerder).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen, zoals jouw gevulde winkelmand.

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw device, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics en Hotjar. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics en Hotjar. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden.

Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Dit is Bosnië geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Je kunt cookies verwijderen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van elke browser verwijderen.

Beoordelingen

Woocommerce
Wij verzamelen reviews via het platform van Woocommerce. Als je een review achterlaat via Woocommerce dan ben je verplicht om jouw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Woocommerce deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Dit is Bosnië en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemmingen of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@ditisbosnie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact of via info@ditisbosnie.nl of bel naar +31 (0)6 31 95 13 58.

Aanpassen Privacyverklaring

Dit is Bosnië is gerechtigd dit privacy statement aan te passen. Door gebruik te maken van onze diensten na onderstaande datum ga je akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. We raden aan de datum op deze privacy-pagina regelmatig te controleren. 

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 20 oktober 2021.